Elektriker

logo

Velkommen til Østerhus Elektro

Vår kontortid er fra mandag til Fredag 07.30 til 15.30

Døgnåpen telefon: 370 45080

Utenom kontortid kan du nå oss på følgende telefonnummer:

Installatør Gunnar Kristiansen:
Mobil: 900 29 343
E-post: gunnar@oel.as

Montørformann Lars Egeberg:
Mobil: 907 60 466

www.oel.as